ВАС ВІТАЄ КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ І КОРЕКЦІЙНОЇ ОСВІТИ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО"

Дистанційна освіта


________________________________________

Дистанційні курси для педагогічних працівників

Дистанційний курс
«Психологічний стан особистості в періоди життєвих змін»
Викладач – Гельбак Анжела Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
Цей курс підготовлено для вчителів, психологів та соціальних педагогів, директорів, заступників директорів шкіл; завідувачів та методистів дошкільних навчальних закладів; керівників та методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів) для навчання за програмою підвищення кваліфікації. 
Детальніше 

Дистанційний курс
«Проблеми і можливості навчання дітей з особливими потребами»
Викладач – Войтко Валентина Володимирівнакандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
Цей курс підготовлено для вчителів різних фахів, вчителів-дефектологів, вихователів ДНЗ, вихователів шкіл-інтернатів, вихователів спеціальних шкіл, психологів та соціальних педагогів, директорів, заступників директорів шкіл та методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів) для навчання за програмою підвищення кваліфікації.
Мета і завдання курсу: висвітлити теоретичні основи корекційної педагогіки та спеціальної психології; розкрити значення понять первинний та вторинний дефект; констатувати характеристики категорій дітей з особливими освітніми потребами, розкрити принципи роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби, з’ясувати методи роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби, розкрити практичну значущість застосування особистісно орієнтованого підходу.

Детальніше


Дистанційний курс
«Девіантна поведінка учнів як психолого-педагогічна проблема»
Викладач – Молчанова Оксана Миколаївнакандидат психологічних наук, старший викладач кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
Цей курс підготовлено для педагогічних працівників, які працюють з учнями, що мають особливі освітні потреби, для навчання за програмою підвищення кваліфікації.  
У матеріалах курсу викладено психолого-педагогічні аспекти девіантної поведінки особистості, її види та причини, вікові особливості, звертається увага на профілактичну роботу по її попередженню. Надано вимоги до самостійної й практичної роботи, два варіанти тестів (вхідний і вихідний) для перевірки рівня знань слухачів і критерії для його оцінки.
Детальніше можна дізнатися у викладача за ел. адресою: oksanamolchanova@ukr.net

Дистанційний курс
«Основи менеджменту інновацій»

Викладач – Жосан Олександр Едуардовичкандидат педагогічних наук, завідувач кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського». Цей курс підготовлено для директорів, заступників директорів з навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів; керівників та методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів)  для навчання за програмою підвищення кваліфікації. 
МЕТА КУРСУ: 1) ознайомити слухачів з основами менеджменту інновацій: понятійним апаратом; нормативно-правовими засадами інноваційної освітньої діяльності та науково-методичними засадами інноваційної освітньої діяльності, основними напрямами та видами інноваційної освітньої діяльності; умовами здійснення інноваційної освітньої діяльності в навчальному закладі; 2) сприяти розвитку в слухачів професійних умінь, необхідних для успішної реалізації завдань менеджменту інновацій.

Немає коментарів:

Дописати коментар